Press release: Latest move by Fidesz is a deliberate attack against the Hungarian trans community

Brussels, 2 April 2020

[unofficial Hungarian translation below]

Trans and gender-diverse persons continue to face discrimination, harassment and violence throughout the EU. The most recent move in the EU happened on 31 March 2020, Transgender Day of Visibility. Resorting to an omnibus proposal, the ruling Hungarian Fidesz party presented amendments to national laws, among which the civil registration procedure bill allowing for legal gender recognition. The amendment stipulates that the criterion “sex”, previously used to designate legal gender, be changed to “sex at birth” instead. The latter would be determined by primary sex characteristics and chromosomes and ensure that “gender specific rights” must be based on the assigned sex at birth, which cannot be changed during the person’s life.

Marc Angel MEP, Co-President of the LGBTI Intergroup in the European Parliament, comments:

This attack on the trans community is outrageous and deliberate. Since 2016, legal gender recognition procedures have been intentionally stalled. Effectively, all procedures for change of name or gender have been suspended since 2018. Since 31 March, the very day we celebrated Trans Day of Visibility, gender recognition procedures are proposed to be banned. This move does not only intentionally silence the trans community – it seeks to erase it and deny its existence. 

Terry Reintke MEPCo-President of the LGBTI Intergroup in the European Parliament, comments:

Fidezs’s latest move is shocking, yet not surprising. The LGBTI community has been continuously exposed to attacks and civil society has been systematically silenced. Rule of law in Hungary has been under threat and this move crystallises yet another abuse of power, this time under the pretext of COVID-19 emergency measures. This amendment lacks any merit or positive effect in any capacity. Legal gender recognition is the baseline for protection of trans persons in Hungary. Without access to it, they are widely exposed to discrimination and harassment. This move is nothing short of intentional abuse. The European community must ensure that it does not go unpunished.

Press contacts:

Office of Marc Angel MEP – Lisa Kersch (Lisa.Kersch@europarl.europa.eu

Office of Terry Reintke MEP – Sebastian Fietkau (Sebastian.Fietkau@europarl.europa.eu)

______________________________________________________________________________

[unofficial Hungarian translation]

A Fidesz újabb támadást intézett a magyar transz közösség ellen

A transz- és nembináris polgárok továbbra is hátrányos megkülönböztetéssel, zaklatással és erőszakkal kell, hogy szembenézzenek EU-szerte. Az EU-ban a legutóbbi kormányzati támadás 2020. március 31-én, a Transznemű Láthatóság Napján történt. A kormánypárti Fidesz salátatörvény-javaslat keretében terjesztett elő módosító indítványt több nemzeti jogszabályhoz, köztük az anyakönyvi eljárásról szóló törvényhez, amely lehetővé teszi a nemek jogi elismerését. A módosítás kimondja, hogy a „nem”, amelyet korábban a nemek megjelölésére használtak, helyett „születéskori nemet” kell majd használni. Ez utóbbit az elsődleges nemi jelleg, illetve a kromoszóma alapján meghatározott biológiai nem fogja meghatározni, biztosítva, hogy a „nemspecifikus jogok” a születéskor meghatározott nemen alapuljanak, annak megváltoztathatatlansága mellett.

Angel Marc, európai parlamenti képviselő, az Európai Parlament LMBTI Frakcióközi-csoport (Intergroup) európai parlamenti társelnöke szerint:

A transz közösség elleni mai támadás jól előkészített és felháborító. 2016 óta szándékosan leállításra kerültek a nem elismerését érintő jogi eljárások, 2018 óta pedig a név vagy a nem megváltoztatására irányuló összes eljárást felfüggesztették. Március 31-én, pont azon a napon, amikor a transznemű láthatóságot ünnepeljük, a nem jogi elismerésére vonatkozó eljárások betiltását kezdeményezték. Ez a lépés nemcsak szándékosan elnémítja a transz közösséget, hanem e közösség létezését kívánja letagadni.

Reintke Terry, európai parlamenti képviselő, az LMBTI Frakcióközi-csoport (Intergroup) társelnöke hozzátette:

A Fidesz legújabb lépése sokkoló, de sajnos mégsem meglepő. Az LMBTI közösség folyamatosan támadásoknak van kitéve, a civil szférát pedig szisztematikusan elhallgattatták. A magyarországi jogállamiság veszélyben van, ez a lépés pedig egy újabb hatalmi visszaélés mintapéldája, ezúttal a koronavírus járvány veszélyhelyzeti intézkedéseinek ürügyén. A javasolt módosításnak semmi értelme vagy pozitív hatása nincs. A transznemű személyek magyarországi védelmének alapköve a nem jogi elismerése. Ennek elérhetősége nélkül az érintettek széles körű diszkriminációnak és zaklatásnak vannak kitéve. Ez a lépés csupán szándékos visszaélés. Európának garantálnia kell, hogy ez ne maradjon következmények nélkül.