Press release: A call on Romanian MPs not to approve the Hungarian-style ‘anti-LGBTIQ propaganda law’

[unnofficial Romanian translation below]

Brussels, 2 May 2022

Pixabay/DavidRockDesign

On 27 April 2022, the Romanian Senate adopted tacitly a draft bill proposed by a Hungarian minority party (UDMR), a government coalition partner with PSD (S&D) and PNL (EPP). It provides for “protecting the child against the dissemination by any means of content regarding the deviation from the sex established at birth or the popularisation of sex change or homosexuality”.

A tacit adoption happens only in the first chamber, in this case the Senate. Wherever the law is first tabled, a tacit adoption can follow. The second chamber is the deciding one, where the debate and vote on the bill happen. Since the bill was not voted on or debated during 45 days, it was adopted and moves to the Chamber of Deputies. The bill amends Law no. 272/2004 on the protection and promotion of the rights of the child.

The initiators argue in a memorandum that “in the societies of Western Europe we are witnessing today an assault on new ideologies, such as gender theory, which endanger traditional values, based on Christianity, and the very core of society – the Christian family”.[1]The bill represents a deviation from the Romanian Constitution and the Constitutional Court’s decisions.

Malin Björk MEP (Left), LGBTI Intergroup Vice-President, comments:

Hungarian tactics have spread to Romania through the vehicle of the Hungarian minority UDMR party, who draws inspiration from the Fidesz playbook. This bill, which frighteningly mimics that of Hungary, is but another attempt to galvanise hatred in Romania. This bill has no human rights compliance and serves no societal purpose but to ostracize further those already discriminated against. We urge Members of Parliament to be clear and resolute in striking it down.

Marc Angel MEP (S&D), LGBTI Intergroup Co-Chair, concludes:

We have been around for long enough to know that hatred spreads fast and through borders. This bill bears uncanny resemblance to Russia’s policy of encouraging anti-LGBTI movements. Despite a failed referendum in 2018, the Romanian right-wing does not cease its efforts to campaign against what it disingenuously calls ‘LGBTIQ ideology’ and ‘propaganda’. Conflating paedophilia, homosexuality and gender diversity is despicable, but if that is not enough, let us realise which government the bill draws inspiration from. We call on our fellow legislators to consider seriously the human rights implications of this bill and to reject it at the first opportunity.

Background information:

On 15 July 2021, the Commission initiated infringement procedures against Hungary due to the ‘anti-LGBTIQ’ law adopted in Parliament.[2] On December 2021, the Commission sent a letter of reasoned opinion to the Hungarian government laying out the legal arguments that establish lack of compliance of the Hungarian law with EU law.

On 3 April 2022, the referendum held by the Hungarian government on LGBTIQ issues was categorically invalid, as it did not reach the minimum threshold of 50% for either answer to any of its four questions (‘yes’ or ‘no’).


Apel către parlamentarii României să nu aprobe „legea de propagandă anti-LGBTIQ” în stil maghiar

La 27 aprilie 2022, Senatul României a adoptat tacit un proiect de lege propus de Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR), partener de coaliție guvernamentală cu PSD (S&D) și PNL (PPE). Acesta prevede „protejarea copilului împotriva difuzării prin orice mijloc de conținut privind devierea de la sexul stabilit la naștere sau popularizarea schimbării de sex sau a homosexualității”.

O adoptare tacită are loc doar în prima cameră, în speță Senatul. În prima cameră unde a fost depusă legea este posibilă adoptarea tacită a acesteia. Camera Deputaților este camera decizională, cea în care au loc dezbaterea și votul asupra proiectului de lege. Deoarece proiectul de lege nu a fost votat sau dezbătut timp de 45 de zile, acesta a fost adoptat de Senat și a trecut la Camera Deputaților. Proiectul de lege modifică Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

Inițiatorii susțin într-un memorandum că „în societățile țărilor din vestul Europei asistăm în zilele noastre la un asalt al unor noi ideologii, precum teoria genului, ce pun în pericol valorile tradiționale, bazate pe creștinism, și însuși nucleul de bază al societății, familia creștină”. Proiectul de lege reprezintă o abatere de la Constituția României și de la deciziile Curții Constituționale.

Malin Björk MEP (The Left), Vice-președintă a Intergrupului pentru drepturile persoanelor LGBTI, declară:

Tacticile maghiare s-au răspândit în România prin vehiculul partidului minoritar maghiar UDMR, care se inspiră din strategia Fidesz. Acest proiect de lege, care îl imită înfricoșător de mult pe cel din Ungaria, nu este decât o altă încercare de a galvaniza ura în România. Proiectul de lege nu respectă drepturile omului și nu servește niciunui scop în societate, ci are rolul de a-i ostraciza pe cei care sunt deja discriminați. Îndemnăm deputații să fie fermi și hotărâți în respingerea acestuia.

Marc Angel MEP (S&D), Co-președinte al Intergrupului pentru drepturile persoanelor LGBTI, adaugă:

Știm că ura se răspândește rapid chiar și peste granițe. Acest proiect de lege se aseamănă enorm de mult cu politica Rusiei de a încuraja mișcările anti-LGBTI. În ciuda referendumului eșuat din 2018, mișcările de dreapta din România nu încetează derularea campaniilor împotriva a ceea ce numesc ei, în mod necinstit, „ideologia LGBTIQ” și „propagandă”. Dacă nu e suficient faptul regretabil de a confunda pedofilia cu homosexualitatea și diversitatea de gen, atunci este important să ne dăm seama de unde se inspiră acest proiect de lege. Facem apel la colegii noștri care legiferează să ia în considerare cu seriozitate implicațiile acestui proiect de lege pentru drepturile omului și să-l respingă cu prima ocazie.

Context:

La 15 iulie 2021, Comisia Europeană a inițiat procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor (procedură de infringement)împotriva Ungariei din cauza legii „anti-LGBTIQ” adoptată în Parlamentul maghiar. În decembrie 2021, Comisia a trimis o scrisoare de aviz motivat guvernului ungar în care prezenta argumentele juridice care stabilesc lipsa de conformitate a dreptului maghiar cu dreptul UE.

La 3 aprilie 2022, referendumul desfășurat de guvernul ungar pe chestiuni LGBTI a fost categoric invalidat, deoarece nu a atins pragul minim de 50% pentru niciun răspuns la oricare dintre cele patru întrebări ale sale.


[1] HotNews.Ro (28 April 2022), “Senatul a adoptat tacit un proiect de lege anti-LGBT depus de șapte parlamentari UDMR și similar celui din Ungaria lui Viktor Orban”, accessible at https://www.hotnews.ro/stiri-politic-25523895-senatul-adoptat-tacit-proiect-lege-anti-lgbt-depus-sapte-parlamentari-udmr-similar-celui-din-ungaria-lui-viktor-orban.htm.

[2] European Commission (15 July 2021), “EU founding values: Commission starts legal action against Hungary and Poland for violations of fundamental rights of LGBTIQ people”, accessible at https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3668.


Press contacts:

Office of Malin Björk MEP – Roger Falk (Roger.Falk@europarl.europa.eu)

Office of Marc Angel MEP – Daniel Constantinides (Daniel.Constantinides@europarl.europa.eu)